Computer systemen


Doel: kennis opdoen van computertechnologie

Schets van het te hanteren dicdactisch model. De te behandelen stof wordt in hoorcolleges gepresenteerd. Daarnaast zal een opdracht uitgevoerd moeten worden om de bij het vak horende casus te halen.

Handouts

Haal de handout hier op. Haal de aanvulling op de handout hier op. De tweede handout bevat een aantal teksten ter informatie. Het stuk over PCI-express hoort tot de tentamenstof. Haal de PCI express info hier op. Haal de Google cluster technology hier op. Haal de Grid computing hier op.

Onderwerpen

  1. Cache technologie
  2. Performance optimalisatie m.b.t. geheugen access
  3. Moderne CPU's
  4. Classificatie van Flynn
  5. Multiprocessor systemen
  6. Clusters
  7. Device drivers
  8. Digital signal processing

Planning blok 1:

Planning blok 2:

Beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op het volgende onderdeel. De beoordeling van de casus is gebaseerd op het volgende onderdeel: Het verslag over multimedia dient uiterlijk 1 november ingeleverd te worden.

Tentamenstof

De tentamenstof komt uit twee readers, zoals uitgereikt op het college, het boek gstructureerde computerarchitectuur van Tanenbaum, en het boek computersystemen en netwerken van van Moergestel.
Samenvatting Computersystemen en -netwerken
De stof is terug te vinden in hoofdstuk 9, systeemprestatie. De volgende begrippen zijn van belang:
Samenvatting Gestructureerde computerarchitectuur
De stof is terug te vinden in hoofdstuk 8, parallelle architecturen. Er is wat overlap met 'computersystemen en -netwerken'. De volgende begrippen zijn van belang.
Oefententamen
Click hier voor oefententamen. Merk op dat de stof van vorig jaar niet precies hetzelfde was als dit jaar. Dus bepaalde vragen komen wellicht wat vreemd over.