Real-time embedded systems


Doel: kennis opdoen over real-time systemen en embedded technologie

Schets van het te hanteren dicdactisch model. In projectgroepen worden onderwerpen uitgewerkt die zullen worden gepresenteerd voor de hele groep. Naast deze presentatie zal een casus uitgevoerd worden, die verband houdt met het gepresenteerde. Ook moet er een schriftelijke rapportage plaatsvinden in de vorm van een onderzoeksrapport en een samenvatting. Voordeel van deze aanpak is dat je leert zelf kennis op te doen over een deelonderwerp van dit uitgebreide vakgebied. Bij de presentaties van andere groepen kun je je kennis uitbreiden. Om een basis te creeren worden eerst enkele algemene begrippen over het vakgebied doorgesproken met de begeleidende docenten. Hierin zal worden aangegeven welke kennisgebieden beslist in de uitwerking van de opdracht meegenomen moeten worden. Verder zullen de projectgroepen begeleid worden en zullen ze voor de hele groep tussentijdse overzichten geven van hun vorderingen en bevindingen. De presentaties zullen ingeroosterd worden in het tweede blok. In dat blok is ook de casus gepland. Bij elke presentatie zal ook een samenvatting opgesteld worden van leerstof die de groep zich moet eigenmaken.

Mogelijke onderwerpen

 1. Hardware: RISC architecturen van MIPS en ARM
 2. Hardware: Wireless networking, wifi, bluetooth
 3. Hardware: Real time communicatie (veldbussen)
 4. Software: Real-time OS
 5. Software: RT ontwerpen, object oriented desing van real-time systemen
 6. Software: Jini
 7. Software: Embedded Java en Realtime Java
 8. Software: Ontwikkel tools en programmeertalen voor embedded systemen
 9. Software: Digital control (PLC, Fuzzy control)
 10. Software: Robotica
 11. Software/hardware: PDA's
 12. Game consoles (GBA, XBOX, PS2, Gamecube)
Eventueel kan een eigen keuze voorgedragen worden. De hier gepresenteerde onderwerpen zijn maar een aanwijzing in een zekere richting. De definitieve invulling wordt door de groep zelf voorgesteld en na goedkeuring uitgewerkt. Een groep kan een voorkeur uitspreken, maar de toewijzing wordt door de docenten gedaan.

Planning blok 1:

Beoordeling

De beoordeling is gebaseerd op de volgende deelcijfers.

Belangrijke data

In week 6 wordt de concept samenvatting ingeleverd en besproken met de docenten. In week 7 van blok 1 dient de samenvatting te worden ingeleverd. Een voorbeeld van een samenvatting (over real-time scheduling) vind je hier. De samenvatting zal een omvang van 4 a 6 A4-tjes hebben. Aan het eind van blok 2 in week 6 worden de verslagen ingeleverd (dit is dus in de voorlaatste lesweek van blok twee). De verslagen hebben een omvang van 20 A4-tjes. De verslagen komen ook beschikbaar via deze webpagina. En dienen in electronisch formaat aangeleverd te worden. (HTML, pdf of als het niet anders kan word formaat).

Blok 2

Indeling voordrachten

Per week komen twee onderwerpen voor het voetlicht.

Regels en afspraken

Samenvattingen

Casus RTEM

De casus voor RTEM bestaat uit het uitwerken van een demonstratie of practicumproef die betrekking heeft op het onderwerp dat je bestudeerd hebt. Mocht dat voor het onderwerp moeilijk te realiseren zijn, dan is een alternatief in overleg met de docenten te kiezen.